10 อันดับที่สุดในโลกของไทย


10 อันดับที่สุดในโลกของไทย...แท้ๆ

10 พระพุทธรูปแกะสลัก
พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 คือ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา
 ณ หน้าผาเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี


สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินที่ใช้เวลา
ก่อสร้างยาวนานที่สุดในโลก กว่า 48 ปี
พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


บัณฑิต อึ้งรังษี
บัณฑิต อึ้งรังษี สุดยอดนักวาทยากร
 (นักบรรเลงวงดนตรี) อันดับ 1 ของโลก


ทะเล
ประเทศไทยมีทะเล 
และปาการังที่สวยที่สุดในโลก


ฟาร์มจระเข้
ฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
อยู่ที่ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
สมบัติ เมทะนี
นายสมบัติ เมทะนี เป็นบุคคลที่ได้รับเล่น
บทพระเอกมากที่สุดในโลก กว่า 600 เรื่อง
เมืองหลวงชื่อยาวที่สุด
กรุงเทพมหานครฯ คือชื่อ
เมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลก


กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าเที่ยว
กรุงเทพมหานครฯ คือเมืองที่น่าท่องเที่ยว
มากที่สุดในโลก (ปี 2008)


 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก
Credit : www.toptenthailand.com