"สมองคน"เริ่มเสื่อมเมื่ออายุ27 เป็นต้นไป

สมองมนุษย์จะเริ่มเสื่อมเมื่ออายุ 27 ปีหลังจากพัฒนาถึงจุดสูงสุดเมื่ออายุ 22 ปี ดังนั้นกระบวนการชะลอความชราต่างๆ อาจต้องเริ่ม เร็วกว่าเดิม

ศ.ทิ โมธี ซอล์ตเฮาส์ จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิ เนีย สหรัฐ เผยว่า จากการศึกษากับอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรงอายุ 18-60 ปี 2,000 คน นาน 7 ปีพบว่า ความเข้าใจในการมองภาพรูปทรงต่างๆ และความเร็วในการคิดล้วนลดลงเมื่ออายุ 20 ปีตอนปลาย โดยทดสอบความเฉลียวฉลาดของอาสาสมัครด้วยการให้ไขปริศนา ทบทวนความจำเกี่ยวกับคำพูดและรายละเอียดเรื่องเล่า หารูปแบบในตัวอักษรและสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่วงการแพทย์ใช้หาสัญญาณเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อม

ผลพบว่า ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนดีที่สุด 9 ใน 12 แบบ อายุเฉลี่ย 22 ปี การทำแบบทดสอบเรื่องความเร็วสมอง

การ ใช้เหตุผลและความสามารถในการไขปริศนา เริ่ม มีคะแนนลดลงเมื่ออายุ 27 ปี การทำแบบทดสอบด้านความจำเริ่มมีคะแนนลดลงเมื่ออายุ 37 ปี ส่วนการทำแบบทดสอบด้านความรู้ที่สั่งสมมา เช่น คำศัพท์หรือข้อมูลทั่วไป จะได้คะแนนเพิ่มตามอายุที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงอายุ 60 ปี ด้านนักวิจัยของมูลนิธิวิจัยอัลไซเมอร์ในอังกฤษเห็นด้วยว่า ความสามารถทาง สมองบางอย่างของมนุษย์จะลดลงตามธรรมชาติเร็วกว่าที่คิด โดยจะลดลงเมื่อเข้าสู่วัย 20 กว่าและ 30 กว่าปี การเข้าใจ ว่าสมองเริ่มเสื่อมลงตามธรรมชาติได้อย่างไรจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ เข้าใจโรคร้ายแรงทางสมอง เช่น อัลไซเมอร์ 


ที่มาจาก http://beauty.hunsa.com