“ที่จริงแล้ว…เราทำงานกันกี่ชั่วโมง”

 
“ที่จริงแล้ว…เราทำงานกันกี่ชั่วโมง”
จาก http://variety.teenee.com