ตัวย่อ "555" (การหัวเราะ) แบบนานาชาติ

ไทย = 555

jajaja = สเปน งงล่ะซิ ถ้าแชทกับชาวต่างชาติที่มาจากแถบสเปนพิมพ์แบบนี้ในภาษาสเปนแบบอเมริกัน ตัว j ออกเสียงเป็น h ฉะนั้น jajaja ก็คือเสียงหัวเราะ Hahaha ฮ่าๆๆ 555


jejeje = ฟิลิปปินส์

www
= ญี่ปุ่น อ่านว่า wara หรือ warau เวลาพิมพ์จะใช้ตัวอักษร w ฉะนั้น wwwww แปลว่า ฮ่าฮ่าฮ่า แทนเสียงหัวเราะใช้เหมือนกับ LOL

rs = บราซิล ย่อมาจาก risos พหูพจน์ของหัวเราะ พิมพ์ซ้ำๆ rsrsrsrsrs เพื่อเน้นเสียงหัวเราะอันยาวนานและหนักขึ้น ที่นิยมอีกอันหนึ่งคือ KKK สามารถพิมพ์ตัว k ได้แบบ unlimited เนื่องจากการออกเสียงตัว k ในภาษาโปรตุเกส จะออกเสียงคล้าย คา ในคำว่า card ก็จะได้เสียงหัวเราะประมาณว่า คาคาคาคาคา 5555

mdr = ภาษาฝรั่งเศส ย่อมาจาก mort de rire แปลว่า ขำจนคนขำเดี้ยงไปเลย แต่ตอนนี้เค้าใช้ LOL แทนเพราะง่ายกว่า

mdr = ภาษาเอสเพอรานโต ภาษาหนึ่งที่ใช้มากแถบยุโรป เอเชียตะวันออก อเมริกาเหนือและใต้ ย่อมาจาก multe da ridoj แปลว่า หัวเราะดังๆ

asg = สวีเดน ย่อมาจากคำว่า Asgarv แปลว่า หัวเราะร่วน

g = เดนมาร์ค ย่อมาจากคำว่า griner หมายถึง หัวเราะ

???/??? (ภาษาฮิบรู ) ตัว ? ออกเสียง "คฮ" ตัว ? ออกเสียง "ฮ" ใช้สามตัวติดกันจะกลายเป็นหัวเราะ "คฮ่าคฮ่าคฮ่า" หรือ "ฮ่าฮ่าฮ่า"

และสุดท้ายหัวเราะ แบบอเมริกัน


LOL = laughing out loud หัวเราะดังๆ


ROFL = roll(ing) on [the] floor laughing ขำกลิ้ง

LMAO = laughing my ass off ขำจะตายอยู่แล้ว

ROFLMAO = Rolling on the floor laughing my ass off ขำกลิ้งขี้แตกขี้แตน

BWL = bursting with laughter ระเบิดความขำ

lolz = ความหมายเดียวกับ LOL

lulz = มักจะใช้หัวเราะคนที่โดนแกล้ง, เป็นการหัวเราะแสดงความสนุกสนานเมื่อได้เกรียนใส่คนอื่น

lolwut = หัวเราะแบบงงๆ

Lawl หรือ Lal = อีกภาคหนึ่งของ LOL ปกติแล้วจะใช้ล้อเลียนคนชอบใช้ LOL

lqtm = Laughing quietly to myself หัวเราะเงียบๆ
LOLOLOLOL = หัวเราะดังๆ ถี่ๆ


ข้อมูลจาก http://variety.teenee.com
ภาพจาก อินเตอร์เนท