สุวรรณภูมิ อันดับ6โลก 'ท่าอากาศยานดีเด่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 6 ของโลกประจำปี 2555 ในกลุ่มท่าอากาศยานขนาดใหญ่
น.ส.วิไลวรรณ นัดวิไลผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย เปิดเผยว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สภาท่าอากาศยานสากล (Airports Council International: ACI) ได้ ประกาศให้ ทสภ. เป็นท่าอากาศยานดีเด่นอันดับ 6 ของโลก ประจำปี 2555 ในกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการต่อปีมากกว่า 40 ล้านคนขึ้นไป ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2554 ที่ผ่านมา ที่อยู่อันดับที่ 7
โดยในแต่ละปีทาง ACI จะมีการจัดอันดับคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานทั่วโลกตามโครงการจัดอันดับคุณภาพท่าอากาศยาน หรือ Airport Service Quality (ASQ) โดยในปี 2555 มีท่าอากาศยาน เข้าร่วมโครงการ 199 แห่ง ซึ่งการจัดอันดับนั้นทาง ACI จะ ทำการสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดังกล่าวจากผู้โดยสารกว่า 400,000 คน เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ จำนวน 8 หัวข้อหลัก เช่น การเข้าออกท่าอากาศยาน การตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสาร การตรวจหนังสือเดินทาง ความชัดเจนในการบอกทิศทาง การบริการของเจ้าหน้าที่ และบรรยากาศและความสะอาดของท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยจะมีการสอบถามปีละ 4 ครั้ง และรวมผลคะแนนเพื่อนำมาจัดอันดับการให้บริการดีเด่นเป็นประจำปี ซึ่งการจัดอันดับจะมีการแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น ท่าอากาศยานดีเด่นของโลกโดยรวม ประเภทตามขนาดของท่าอากาศยานที่มีการแบ่งตามจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการต่อ ปี ประเภทที่ตั้งตามภูมิภาค เป็นต้น
น.ส.วิไลวรรณ กล่าวว่า สำหรับ การจัดอันดับของ ทสภ. ที่ได้รับอันดับ 6 ในครั้งนี้อยู่ในประเภทกลุ่มท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่มีผู้โดยสารใช้บริการต่อ ปีมากกว่า 40 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้มีท่าอากาศยานทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 17 แห่ง โดยท่าอากาศยานที่ได้อันดับหนึ่งถึงห้าตามที่ ACI ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ คือ
1.ท่าอากาศยานชางงี
2.ท่าอากาศยานปักกิ่ง
3.ท่าอากาศยานฮ่องกง
4.ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
5.ท่าอากาศยานกวางโจว

จาก http://variety.teenee.com/foodforbrain/51822.html