ประเทศที่จำหน่ายไปรษณียบัตรเป็นประเทศแรก

ปี ค.ศ.1865 มีจิตกรชาวเยอรมันผู้หนึ่งได้วาดภาพบนกระดาษแข็งเตรียมที่จะส่งไปให้เพื่อนเป็นของขวัญวันแต่งงาน แต่หาซองที่พอดีไม่ได้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลงไปด้วย เมื่ออธิบดีกรมไปรษณีย์ทราบเรื่องจึงเสนอให้รัฐบาลพิมพ์ไปรษณียบัตรที่ไม่ต้องใช้ซองจดหมายออกจำหน่าย แต่รัฐบาลคิดว่าจะไม่ได้รับความนิยมจึงไม่ดำเนินการ

หลังจากนั้น 4 ปีรัฐบาลออสเตรเลียจึงได้พิมพ์ออกจำหน่ายเป็นประเทศแรกขอบคุณความรู้จาก ความรู้รอบตัว
Credit : http://teen.teenee.com/howcome/617.html