คุณเห็นภาพอะไรคุณเห็นภาพอะไร.....


มันคือ "ดอกหญ้าในยามเย็นจ้า"